X-Change

En produkt för förbättring av besprutningsvattnets egenskaper

– pH buffrande
– syraneutraliserande
– förbättrar upptag och spridning på plantorna och ger därmed bättre effekt

blurr-fi-250x250

Användning

X-change används för att förbättra kvalitén på råvattnet som används vid växtskyddsbesprutningar. X-change neutraliserar de katjoner (t.ex. kalcium och magnesium) som finns i vattnet innan de hinner reagera med bekämpningsmedlets verksamma substans och påverka dess funktion. Många aktiva substanser nedbryts snabbt i basisk omgivning och de ­ festa aktiva substanserna bryts långsammare ned i sur miljö. X-change sänker besprutningsvattnets pH-värde till ca 5 och förhindrar en för stor sänkning av pH-värdet genom sin buffrande effekt. X-change innehåller skumdämpare och vätmedel.

Högsta rekommenderade brukskoncentration är 0,25 % av besprutningsvattnet. För att göra besprutningsvattnet mjukare används en brukskoncentration på 0,1–0,25 % (0,1–0,25 l/ 100 l vatten). Brukskoncentrationen beror på vattnets hårdhet. För att sänka besprutningsvattnets pH-värde räcker det med en brukskoncentration på 0,1 % (0,1 l/100 l vatten).

Beredning av sprutvätska:

Vattnets hårdhet (mmol/l)X-Change brukskoncentration i %
> 0,70,10 %
> 1,20,15 %
> 2,50,20 %
> 3,70,25 %

Användningsområde

 X-Change används för att förbättra besprutningsvattnets egenskaper.

Registreringsnummer: –

Verksam beståndsdel: Diethylene glycol 1–10 %. Polyacrylate 1–10 %. Phosphate ester 1–10 %

Beståndsdelsgrupp: –

Formulering: –

Förpackning: 5 l

Lagring: Frostfritt.

Minor Use-användning: –

Tillverkare: De Sangosse UK

SäkerhetsdatabladEtikett