Turex 50 WP

Turex är en biologisk produkt som är effektiv mot fjärilslarver.

– bekämpar fjärilslarver – skonar nyttoinsekter!

– ingen karenstid

– får användas i ekologisk odling

turex-fi-250x250

Turex innehåller sporer från Bacillus thuringiensis och proteinkristaller som verkar i larvens mag- och tarmkanal. Larverna får i sig produkten genom att äta av de behandlade bladen. Turex har endast effekt på fjärilslarver och påverkar därmed inte utvecklingen av nyttoinsekter.

Användning:

Friland: När traktorspruta används är vattenmängden 200–900 l/ha, beroende på växtbeståndets växtstadie och med radspruta 600–900 l/ha. När preparatet används med ryggspruta skall 600–900 l/ha (0,6–0,9 l/10 kvm) användas.
Växthus: 0,1 % (100 g/100 l vatten); 1 kg/ha 100 g/1 000 kvm
Frödling av gran: Behandlingen görs under pistillens blomningsskede P2 och P3. Vattenmängden är 500 l/ha.

Beredning av sprutvätska: Vid beredning av sprutvätska fylls sprutan först till hälften med vatten, därefter tillsätts Turex 50 WP under omrörning. Sprutvätskan skall ha ett pH-värde mellan 5–7. Spruta ut blandningen genast efter tillblandning. Lämna inte sprutvätskan att stå över 12 timmar.

Användningsvillkor

Användningsområde

Mot fjärilslarver i odlingar av köksväxter, frukt, bar och prydnadsväxter.
Mot fjärilslarver i fröproduktion av gran och tall.

Registreringsnummer: 1735

Verksam beståndsdel: Bacillus thuringiensis kurstaki/aizawai GC-91 3E10 cfu/g

Beståndsdelsgrupp: IRAC grupp 11A

Formulering: Vattenlösligt pulver (WP)

Förpackning: 1 kg

Lagring: Torrt och i rumstemperatur, ej over 30 °C. Ej öppnad förpackning kan lagras upp till 2 år. Efter 2 år får produkten en sämre verkningsgrad.

Minor Use-användning: –

Tillverkare: Mitsui Agriscience International S.A /N.V

SäkerhetsdatabladEtikett