Teppeki

Insektsmedel mot bladlöss i äpple, päron, potatis och råg, rågvete, höst-, vår- och speltvete, havre, höst- och vårkorn.

– Systemiskt insektsmedel med mycket god effekt mot alla arter av bladlöss
– Mycket selektiv, skonsam mot nyttoinsekter (IPM)
– Tillhör en ny kemisk grupp mot bladlöss med långtidseffekt upp till 3–4 veckor

Teppeki är systemisk verkande, då den aktiva substansen transporteras uppåt och utåt i plantan. Medlet verkar också genom att tränga genom bladen (translaminär verkan), så det ger möjligheter att bekämpa gömda bladlöss. Effekterna påverkas inte av höga eller låga temperaturer.

Teppeki stoppar födointaget efter några få timmar, varefter skadedjuren svälter ihjäl efter några dagar. Effekten syns efter 4–6 dagar. Det är ingen egentlig knockdowneffekt, men skadeverkningen upphör omedelbart.

Effekten verkar upp till fyra veckor vid full dos. Produkten är med andra ord väldigt effektiv mot bladlöss, men samtidigt skonsam och selektiv mot nyttoinsekter.

Användning

Stråsäd: Mot löss med dos 100–140 g/ha/sprutning blandat med 150–300 l vatten. Den lägre dosen, 100 g/ha, används endast under optimala betingelser.
Potatis: Mot löss med dos 160 g/ha/sprutning blandat med 200–500 l vatten.
Äpple och päron: Mot löss med dos 140 g/ha/sprutning blandat med 200–1 000 l vatten.

Användningsvillkor

Användningsområde

För bekämpning av bladlöss på äpple, päron, potatis och råg, rågvete, höst-, vår- och speltvete, havre, höst- och vårkorn.

Registreringsnummer: 3142

Verksam beståndsdel: Flonicamid 500 g/l

Beståndsdelsgrupp: IRAC grupp 29

Formulering: Vattenlösligt granulat (WG)

Förpackning: 500 g, 2 kg

Lagring: Torrt, svalt och frostfritt.

Minor Use-användning: Bekämpning av löss och mjöllös (även Bemisia tabaci) i prydnadsväxter i växthus och på friland.
Bekämpning av löss och mjöllöss (även Bemisia tabaci) i gurka (Cucumis sativus), squash (Cucurbita pepo), tomat (Solanum lycopersicum) och aubergine (Solanum melongena) i växthus.

Bekämpning av löss i huvudkål och brysselkål samt i ärter på friland som skördas färska utan skida.

Tillverkare: ISK Biosciences

SäkerhetsdatabladEtikett