Sluxx HP

Högeffektivt medel mot alla typer av sniglar.

– formulerad som pellets vilket ger en mycket bra spridning och täckning

– Sluxx HP har god regnfasthet, upp till 6 veckor

– justerbar dos efter mängden sniglar

Sluxx-fi-produktbild-2019

Järn-III-fosfat påverkar cellerna i magen och matsmältningsorganet. Födointaget stoppas omedelbart efter att snigeln fått i sig Sluxx HP. Den aktiva substansen, järn-III-fosfat är väl dokumenterad och förekommer naturligt i jorden. Den är säker för människor, djur, predatorer och det vilda. Sluxx HP är ett svårlöst granulat med mycket god effekt mot alla typer av sniglar. Formuleringen av Sluxx HP i pelletsform ger en god möjlighet till jämn spridning och god täckning med handelsgödselspridare, pendelspridare och radspridare.

Användning:

Friland: 5–7 kg/ha beroende på mängden sniglar. Bekämpningen kan upprepas igen vid behov.
Växthus: 0,7 g/kvm på platser där sniglarna förekommer.

Användningsvillkor

Användningsområde

Mot sniglar.

Registreringsnummer: 2998

Verksam beståndsdel: Järn-III-fosfat 3 vikt-%

Beståndsdelsgrupp: –

Formulering: Granulatbete (GB)

Förpackning: 20 kg

Lagring: Torrt

Minor Use-användning: –

Tillverkare: Progrema GmbH, Tyskland

SäkerhetsdatabladEtikett