Silwet Gold

Nonjoniskt specialfästmedel för växtskyddsmedel och bladgödsel

– supervätmedel med bästa spridningsförmåga
– dämpar skumbildning i spruttanken
– förbättrar regnfastheten

silwet-gold-fi-250x250

Användning

Silwet Gold avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar märkbart bättre än de traditionella vätmedlen. Tack vare det så utbreder sig vätskan betydligt bättre på växtytan. Vätskan sprider sig till ställen, som normalt är svårbehandlade, t ex. blad som håller på att öppna sig och blomställningar. Den förbättrade utbredningsjämnheten möjliggör också användningen av en mindre vattenmängd. Regnbeständigheten förbättras, då preparatet sprids jämnt på växtens yta och torkar snabbare.

Silwet Gold används i tankblandning, i allmänhet som 0,025–0,1 %-ig lösning. Silwet Gold tillsätts som sista produkt när alla andra växtskyddsmedel och bladgödselmedel har blandats i besprutningsvattnet.

Användningsvillkor

Användningsområde

 Nonjoniskt specialfästmedel för växtskyddsmedel och bladgödsel.

Registreringsnummer: –

Verksam beståndsdel: Copolymer av silikonpolyeter

Beståndsdelsgrupp: –

Formulering: –

Förpackning: 1 l

Lagring: Frostfritt

Minor Use-användning: –

Tillverkare: Arysta LifeScience

SäkerhetsdatabladEtikett