Rizolex 50 SC

För betning av sättpotatis mot filtsjuka

– God effekt på groddbränna, lackskorv och filtsjuka

– Både förebyggande och kurativ effekt

Rizolex 50 SC är vattenbaserat och speciellt formulerat för betning i samband med sättning. Rizolex 50 SC har en mycket god effekt på alla typer av Rhizoctonia solani som orsakar groddbränna, filtsjuka och lackskorv på potatis. För optimal effekt krävs en god fördelning på alla knölarna.

rizolex-fi-250x250

Användning

Blanda preparatet omsorgsfullt innan användning. Vid dimbehandling av potatisutsädet i samband med sättning är bruksmängden 0,3 l. Preparatet användas som det är eller utblandat med vatten. I samband med sättning är bruksmängden 0,2–0,3 l produkt/1 000 kg potatis utblandat med vatten. Vattenmängd är 6–12 l/ton potatis.

Potatisutsädet bör vara fritt från jord och betningsmedlet bör fördelas jämnt på potatisens yta för att erhålla optimal effekt. Utsädet bör inte vara förgrott. Det bästa resultatet fås med en våtbetningsapparat som utför dimbehandling i samband med sättningen. Lösningen kräver en viss omrörning under användningen. För detta ändamål är det fullt tillräckligt om en mindre mängd returspolvätska spolas in på botten av tanken.

Rizolex 50 SC kan minska antalet stora knölar i skörden och får inte användas på tidig potatis, eftersom det kan orsaka smakfel i den tidiga potatisen.

Genom att tillsätta Silwet Gold (0,01 %) i betninglösningen kan en jämnare fördelning av betningsmedlet uppnås och ytterligare förbättra effekten.

Användningsvillkor

rizolex-av-fi-se

Användningsområde

För betning av sättpotatis mot filtsjuka.

Registreringsnummer: 1896

Verksam beståndsdel: Tolklofos-metyl 500 g/l

Beståndsdelsgrupp: FRAC grupp 14

Formulering: Suspensionskoncentrat (SC)

Förpackning: 1 l

Lagring: Torrt och frostfritt

Minor Use-användning: –

Tillverkare: Sumitomo Chemical Agro S.A.S.

Användningsområde

För betning av sättpotatis mot filtsjuka.

Registreringsnummer: 1896

Verksam beståndsdel: Tolklofos-metyl 500 g/l

Beståndsdelsgrupp: FRAC grupp 14

Formulering: Suspensionskoncentrat (SC)

Förpackning: 1 l

Lagring: Torrt och frostfritt

Minor Use-användning: –

Tillverkare: Sumitomo Chemical Agro S.A.S.