Raptol

Biologisk produkt mot skadeinsekter

– biologiskt alternativ till pyretroider

– godkänd och passande för ekologisk odling

– kort karenstid

raptol-fi-produktbild-2019

Raptol är ett koncentrat baserat på naturlig pyretrum och rapsolja med en snabb verkan mot många betydande skadeinsekter, som bladlöss, spinnkvalster, vita flygare, larver, skalbaggar och bladsteklar på trädgårds- och lantbruksgrödor. Tack vare rapsoljan erhålls även effekt på skadedjurens ägg.

Användning:

Raptol är ett kontaktverkande medel, och därför är det viktigt att spruta så att alla angripna växtdelar – även bladens undersidor – täcks av sprutvätska. Använd tillräckligt hög vattenmängd för att säkerställa en god täckning. Optimal vattenmängd är 600–1 200 l/ha. Börja behandla direkt då skadeinsekter påträffas och upprepa behandlingen vid behov.

Undvik att spruta i direkt solljus eller vid höga temperaturer – den bästa tidpunkten är tidigt på morgonen eller på kvällen. Effekten av en behandling avtar när temperaturen överstiger 25 °C. Det här beror på att pyretrinerna är känsliga för UV-strålning och bryts ned snabbare i direkt solljus och hög temperatur. Den bästa behandlingstidpunkten är tidigt på morgonen eller på kvällen.

Vid behandling med Raptol dör skadeinsekterna direkt, men oljan gör att de kan hänga kvar på plantorna i några dagar efter behandlingen.

Raptols bruksmängd beror på den behandlade grödan och de skadeinsekter som bekämpas. Se tabell nedan.

Användningsvillkor

Användningsområde

För bekämpning av bladlöss, skålsköldlöss, ullsköldlöss, vita flygare och trips samt spinnkvalster i äpple, grönsaker på friland och växthus samt prydnadsväxter på friland, i växthus och inomhus.

Registreringsnummer 3388
Verksam beståndsdel Pyretriner 4,6 g/l + Rapsolja 825,3 g/l
Beståndsdelsgrupp IRAC grupp 3Ab Emulsionskoncentrat (EC)
Förpackning 20 l
Lagring Förvaras torrt och svalt
Minor Use-användning –
Tillverkare W. Neudorff GmbH KG

SäkerhetsdatabladEtikett