Proman

För bekämpning av bredbladiga ogräs och ettåriga gräsartade ogräs i potatisodlingar

– Bred ogräsverkan

– Ny aktiv substans mot ogräs i potatis

– Selektiv – låg risk för skador

Proman-FI-produktbild-2018

Produkten tas till största delen upp genom ogräsens rötter och verkar genom att hämma ogräsens fotosyntes. Applicera Proman på välbearbetad, fin såbädd. Fuktig jord förbättrar effekten av Proman. Förutom markverkan, är Proman även kontaktverkande.

Proman ger en efterlängtad tilläggseffekt på bland annat trampört, åkerbinda, målla, dån och baldersbrå. Användning av en tankblandningspartner breddar effekten ytterligare och rekommenderas. Passliga blandningspartners är diquat-, karfentrazon-, aclonifen-, metribuzin-, prosulfocarb- och clomazonpreparat.

En övergående missfärgning av grödan kan uppstå vid häftigt regn efter behandling. Denna missfärgning växer snabbt bort och har ingen påverkan på skörd. Effekten kan reduceras om behandling görs på torr kokig såbädd eller vid långvarig torka efter behandling.

Växtföljd: Anta försiktighet vid kålrötter eller oljeväxter som efterföljande gröda samt vid anläggning av fånggröda av gräs. Erfarenhet av efterföljande gröda av dessa slag är ej tillräckliga. Året efter normal skörd av behandlad gröda kan oljeväxter, kålrötter och betor sås efter plöjning. Inga begränsningar för andra grödor.

Ersättningsgröda: Om man är tvungen att så om, kan man efter en lätt ytbearbetning odla potatis.

Användningsvillkor

Användningsområde

För bekämpning av bredbladiga ogräs och ettåriga gräsartade ogräs i potatisodlingar
Registreringsnummer 3244
Verksam beståndsdel Metobromuron 500 g/l
Beståndsdelsgrupp HRAC grupp C2 (fotosynteshämmare)
Formulering Suspensionskoncentrat (SC)
Förpackning 10 l
Lagring Torrt och frostfritt.
Minor Use-användning
Tillverkare Belchim Crop Protection
SäkerhetsdatabladEtikettProman infoblad