Prolectus

Mot gråmögel i växthusodlingar av tomat, aubergine, paprika, gurkväxter med ätligt skal och jordgubbar.

– en bred effekt mot gråmögel

– ett alternativ med låg till medelhög resistensrisk

– goda möjligheter att samtidigt använda nyttoinsekter

blurr-fi-250x250

Prolectus är ett svampmedel mot gråmögel (Botrytis cinerea) i växthusodlingar (inkluderar ej tunnelodling) av gurkväxter med ätligt skal, tomater, paprika, aubergine och jordgubbar. Medlet har både förebyggande, kurativ och translaminär aktivitet och verkar både kontaktverkande och translaminärt.

Prolectus angriper gråmögelsvampen genom att hämma svampens grodd- och mycelietillväxt och har även vissa anti-sporulerande egenskaper. Prolectus ska användas i behandlingsprogram tillsammans med andra gråmögelmedel med annorlunda verkningsmekanism.

Användning:

Tomater, aubergine, paprika och gurkväxter med ätligt skal i växthus: 80–120 g/100 l vatten (0,08–0,12 %)
Jordgubbar i växthus: 120 g/100 l vatten

Användningsvillkor

Användningsområde

Mot gråmögel i växthusodlingar av tomat, aubergine, paprika, gurkväxter med ätligt skal och jordgubbar.

Registreringsnummer: 3302

Verksam beståndsdel: Fenpyrazamin 500 g/kg

Beståndsdelsgrupp: FRAC grupp 7

Formulering: Vattenlösligt granulat (WG)

Förpackning: 1 kg

Lagring: Torrt, mörkt och frostfritt.

Minor Use-användning: –

Tillverkare: Sumitomo Chemical Agro S.A.S.

Etikett