Ranman Top

Ett svampmedel med utmärkt effekt mot bladmögel och brunröta i potatis

  • samma höga skydd av nytillväxt som en systemisk produkt
  • regnfasthet efter 15 minuter
  • extremt bra spordödande effekt vilket motverkar brunröta* full effekt redan vid låga vattenmängder som 150 l/ha
  • basen under alla perioder av ditt behandlingsprogram mot bladmögel

Användningsområde

Mot potatisbladmögel i odlingar av potatis.

Ranman Top är ett kontaktverkande svampmedel med utmärkt effekt mot bladmögel i potatis. Produktens mycket goda spordödande effekt förhindrar brunröta effektivt.

Det finns tre perioder att ta hänsyn till för en lyckad bekämpning av bladmögel och därmed en skörd med hög kvalitet.

Den första är i början av säsongen med kraftig planttillväxt.
Den andra kommer under blomning och knöltillväxt då svamptrycket är som högst.
Den tredje är avmognad och nedvissning av plantan.

Ranman Top fungerar som en bas genom alla dessa perioder, och är marknadens bästa preparat gällande spordödning, vilket i sin tur motverkar brunröta.

Användning: I enstaka sprutningar eller i program mot potatisbladmögel med dos 0,5 l/ha

Användningsvillkor

ranman-top-av

Allmän information

Registreringsnummer: 3147

Verksam beståndsdel:
Cyazofamid 160 g/l

Beståndsdelsgrupp:
FRAC grupp 21

Formulering:
Suspensionskoncentrat (SC)

Förpackning: 5 l

Lagring:
Torrt och frostfritt

Minor Use-användning:
Bekämpning av bladmögel (Pseudoperonospora cubensis) i frilandsgurka

Tillverkare:
ISK Biosciences