Kinvara

För bekämpning av ogräs i höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg, rågvete och havre

  • Innehåller inga ALS-komponenter och fungerar därför som resistensbrytare
  • Kombinationen av de aktiva substanserna ger en bredare effekt jämfört med att använda de aktiva substanserna ensamt
  • Brett effektspektrum med god effekt mot djuprotade problemogräs

Användningsområde

För bekämpning av ogräs i höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg, rågvete och havre.

Egenskaper

Kinvara är en ny produkt innehållande MCPA, fluroxipyr och klopyralid för bekämpning av ogräs i stråsäd. Produktens innehåll av aktiva substanser är noggrant utvalda och ca 1,8 l/ha ger i de flesta fall en utmärkt ogräseffekt i vårspannmål. Den höga mängden fluroxipyr och klopyralid ger effekt mot våtarv, snärjmåra och åkerbinda samt åkertistel, molke, baldersbrå och maskros.

Kinvaras aktiva substanser tas upp genom ogräsens blad och stör ogräsets tillväxt genom auxinmetabolismen.

Temperaturen bör vara över 12 °C vid behandling. Kinvara får endast användas på våren.

Begränsningar i användningen

Halm av behandlad stråsäd får inte komposteras eller användas som växtunderlag i växthus.

Ny gröda, som är sådd eller satt inom 125 dagar efter behandlingen av den föregående grödan, skall inte behandlas med preparat innehållande klopyralid.

Användningsvillkor

kinvara-av

Allmän information

Registreringsnummer: 3329

Verksam beståndsdel:
MCPA 233 g/l, Fluroxipyr 50 g/l, Klopyralid 28 g/l

Beståndsdelsgrupp:
HRAC grupp O (syntetiska auxiner)

Formulering:
Mikroemulsion (ME)

Förpackning: 10 l

Lagring:
Torrt och frostfritt.

Minor Use-användning:

Tillverkare:
Barclay Chemicals (R&D) Ltd.