Välkommen till Nordisk Alkali

– vi hjälper dig med dina växtskyddslösningar

Nordisk Alkali är ett företag med lång och bred erfarenhet av växtskydd inom både konventionella lantbruksgrödor och de mer specialiserade odlingarna såsom frukt, bär, grönsaker, växthusodlingar och prydnadsväxter. Att kunna växtskydd i stort och smått är en av hörnstenarna i vår verksamhet och vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet.

Lättillgänglig information och rådgivning

Information och rådgivning om våra produkter och deras användning hittar du enkelt här via hemsidan under fliken ”Produkter”. På alla ställen finner du rådgivning om våra produkter som baserar sig på flera års kunskap och erfarenhet och som beskriver bredden av vårt sortiment. Har du behov av att ladda ner ett säkerhetsdatablad hittar du det senast uppdaterade på vår hemsida.

Växtskyddsarbetet ska utföras så att miljöbelastningen blir så liten som möjlig och samtidigt vara effektiv nog att kontrollera den avsedda skadegöraren respektive ogräsen – det är på den basen våra rekommendationer är utarbetade. Detta är en balansgång och vi agerar gärna som stöd genom vår miljömedvetna rådgivning, så att möjlighet ges för våra produkter att användas enligt god växtskyddssed. Vill du ha kontakt med oss, finns vi lättillgängliga via telefon, e-post och här via vår hemsida.

Service, tillgänglighet och internationella partners

Nordisk Alkalis marknad är Norden och Baltikum med kontor i Sverige, Danmark, Baltikum och Finland och vi kan därigenom ge både god service och platsspecifik rådgivning.

Genom att vi både samarbetar och representerar flera internationella forsknings- och utvecklingsföretag inom växtskyddsmedel, ligger vi i framkant gällande modern teknik- och produktutveckling.

Vi utvecklar kontinuerligt vår produktportfölj genom både vidareutveckling av existerande sortiment samt introduktion av nya produkter. Vår långsiktiga strategi är att vara en attraktiv partner för samtliga aktörer i branschen – odlare, återförsäljare, rådgivare och leverantörer.

Vi vill även agera så att vi möter ömsesidig respekt av respektive myndigheter och samhället i stort.

Utveckling och framtid

Vi vet att det nordiska och baltiska lantbruket och grönsaks-, frukt- samt bärodlingarna har goda förutsättningar att vara ekonomiskt bärande producenter. Tack vare traditionen av sunt förnuft, behovsanpassade insatser och nära samarbete inom näringen kommer den nordiska och baltiska livsmedelsproduktionen att vara konkurrenskraftig även i framtiden – en framtid som Nordisk Alkali kommer att vara en del av!

Du odlar, vi skyddar – Din gröda är vår passion!