Vid akut förgiftning

Ring 112 och begär giftinformation – dygnet runt

Giftinformationscentralen 0800 147 111 och 09 471 977