Narita

Svampmedel mot alternaria (torrfläcksjuka) i potatis

– Systemiskt verkningssätt med utmärkt förebyggande effekt mot alternaria
– Separat produkt mot alternaria, ger flexibilitet i val av preparat mot bladmögel
– Viktig byggsten i resistensstrategier

Narita är en separat produkt mot alternaria i potatis. Narita används vanligtvis i tankblandningar tillsammans med en produkt mot bladmögel, men kan även användas ensam. Narita kan blandas med alla produkter mot bladmögel. Blandning med Ranman Top rekommenderas, eftersom Ranman Tops fästmedel ytterligare förbättrar Naritas effekt mot alternaria.

narita-produktbild-2018

Användning

Användningstidpunkt och intervall: Behandling skall göras förebyggande. Den första behandlingen görs vid de första symptomen eller på basis av en lokal prognos/varning, dock tidigast vid BBCH 40 (begynnande knölsättning).

Det godkända behandlingsintervallet är 10–14 dagar.

Bruksmängd: 0,4 l/ha

Användningsvillkor

Användningsområde

För bekämpning av torrfläcksjuka (Alternaria spp.) i potatisodlingar

Registreringsnummer: 3422

Verksam beståndsdel: Difenoconazole 250 g/l

Beståndsdelsgrupp: FRAC grupp 3

Formulering: Emulsionskoncentrat (EC)

Förpackning: 5 l

Lagring: Torrt och frostfritt.

Minor Use-användning: –

Tillverkare: Globachem N.V.

SäkerhetsdatabladEtikett