Lentagran WP

Kontaktverkande herbicid med effekt mot örtogräs t. ex. nattskatta, dån och målla i många kulturer

– en bred effekt på örtogräs

– en utmärkt blandningspartner i många grödor

– en byggsten som passar i behandlingsprogram mot ogräs i flera olika kulturer

lentagran-fi-250x250

Lentagran WP är en kontaktverkande bladherbicid. Behandling ska ske på uppkommet ogräs och för att få bästa effekt bör ogräsen ha max 2–4 örtblad samt vara i god tillväxt. Det kan ta mellan 5–10 dagar efter behandling innan ogräset vissnar.

Eftersom Lentagran WP är kontaktverkande är det viktigt att tillgodose en jämn spridning av sprutvätska över ogräsens blad. Lentagran WP har ingen långtidsverkan utan verkar endast på de ogräs som träffas vid behandlingstillfället. Effekten kan ofta ökas om behandlingen upprepas efter 7–14 dagar i de grödor som detta är tillåtet. Det är viktigt att grödan har utvecklat ett skyddande vaxskikt på bladen och därför är det bra om behandlingen kan göras efter några varma och soliga dagar. Det finns ökad risk för brännskador efter en period med kallt och regnigt väder samt då nattemperaturen är under 2 °C.

Höga temperaturer, över 25 °C vid behandlingstillfället ökar risken för skada. Då Lentagran WP används i en kultur som varit täckt med t ex väv eller plast är det viktigt att täcka av grödan 2–3 dagar innan behandling med Lentagran WP sker. Detta för att kulturväxten då hinner bilda ett skyddande vaxskikt.

Lentagran WP är regnfast efter 2 timmar.

Användningsvillkor

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av broccoli, blomkål, brysselkål, kålrabbi, huvudkål och grönkål.
Mot örtogräs i odlingar av sparris, kepalök, schalottenlök, salladslök och purjolök.
Mot örtogräs i odlingar av socker- och fodermajs samt klöverodlingar för fröproduktion.

Registreringsnummer: 1854

Verksam beståndsdel: Pyridat 45 vikt-%

Beståndsdelsgrupp: HRAC grupp C3

Formulering: Vattenlösligt pulver (WP)

Förpackning: 1 kg

Lagring: Frostfritt samt under + 22 °C

Minor Use-användning: Bekämpning av örtogräs i kummin under insåningsåret

Tillverkare: Belchim Crop Protection

SäkerhetsdatabladEtikett