Frupica SC

Bredverkande svampmedel till jordgubbar.

Frupica SC ger dig

– en utmärkt start på gråmögelsbekämpningen

– god effekt även mot mjöldagg och svartfläckskjuka

– både kontaktverkande och translaminär effekt

frupica-fi-250x250

Den verksamma beståndsdelen i Frupica SC, mepanipyrim, tillhör den kemiska gruppen anilinopyrimidiner, med mycket god effekt mot gråmögel i jordgubbar. Frupica SC har dessutom en god effekt mot mjöldagg och svartfläcksjuka vid användning i den högre rekommenderade dosen.

Frupica SC är kontaktverkande och har även translaminär verkan (god inträngning i plantan). Detta innebär att Frupica SC både har en förebyggande samt även en viss kurativ effekt mot gråmögelsvampen.

Användning: 0,7–0,9 l/ha som förebyggande behandling. Första behandlingen skall göras i början av blomningen (5–10 % utslagna blommor). Vid användning i mjöldaggskänsliga jordgubbssorter ska första behandlingen göras strax före blom.

Användningsvillkor

Användningsområde

Mot gråmögel, mjöldagg och fläcksjuka i odlingar av jordgubbar på friland.

Registreringsnummer: 2828

Verksam beståndsdel: Mepanipyrim 440 g/l

Beståndsdelsgrupp: FRAC grupp 9

Formulering: Suspensionskoncentrat (SC)

Förpackning: 1 l

Lagring: Torrt och frostfritt.

Minor Use-användning: Mot mjöldagg och gråmögel i prydnadsväxter i växthus och friland, jordgubbar i växthus och tunnel samt mot svampsjukdomar i skogsplantskolor

Tillverkare: Kumiai Chemical Industry Co. Ltd., Japan

Etikett