Fibro

Mot insekter i odling av potatis, äpple, päron, körsbär och plommon.

– registrerad paraffinolja mot virusspridande bladlöss i potatis

– mot fruktträdsspinnkvalster och päronbladloppa

– inga bladlöss – ingen virusspridning

fibro-fi-250x250

Fibro är ett insektsmedel baserad på paraffinolja. Den används till bekämpning av insekter i potatis, äpple, päron, körsbär och plommon. Fibro verkar fysikaliskt genom att oljan bildar ett tunt lager som täcker insekterna, lagret är i sig inte giftigt men stoppar syretillförseln så insekterna kvävs. Vid upprepad behandling i potatis bildas en hinna på bladen som motverkar överföring och spridning av potatisvirus Y (krussjuka) via bladlöss.

Om sprutduschen träffar lössen verkar Fibro även fysikaliskt och bekämpar dem. Oljan i sig är inte giftig, men den stoppar syretillförseln så att insekterna kvävs.

Användning:

Potatis: Mot bladlöss i potatis med dos 5–10 l/ha med 200–400 l vatten
Äpple, päron, plommon och körsbär: Mot fruktträdsspinnkvalster med dos 20–30 l/ha blandat med 1 000–1 500 l vatten
Päron: Mot päronbladloppa med dos 20–30 l/ha blandat med 1 000–1 500 l vatten

Användningsvillkor

Användningsområde

Mot bladlöss i odlingar av potatis.
Mot spindeldjur i odlingar av äpple, päron, plommon och körsbär.
Mot insekter i odlingar av päron.

Registreringsnummer: 3194

Verksam beståndsdel: Paraffinolja 797 g/l

Beståndsdelsgrupp: –

Formulering: Emulsionskoncentrat (EC)

Förpackning: 20 l

Lagring: Frostfritt och inte i direkt solljus.

Minor Use-användning: –

Tillverkare: Belchim Crop Protection

SäkerhetsdatabladEtikett