Fazor

Groningshämmande medel som får användas i kepalök

– Förhindrar eller minskar groningen av lök som ska långtidslagras minst till feburari

fazor-fi-250x250

Användning

Det är viktigt att välja rätt spruttidpunkt i förhållande till lökens utveckling för att få optimal effekt. Löken skall behandlas när ca 10 % har börjat vika sig eller lägga sig (ej över 30–40 %), lämpligen i mitten av augusti månad eller ungefär 14 dagar före uppkörningen eller lossningen. Bladen skall fortfarande vara gröna. Beakta karenstiden.

Dos: 3,5–4,0 kg/ha.

Vattenmängd: 500–600 l/ha.

Fyll sprutan med 2/3 av vattenbehovet, tillsätt preparatet och resterande vattenmängd under fortsatt omrörning. Låt omrörningen fortsätta hela spruttiden. Blanda inte Fazor med andra preparat.

Spruta med finfördelande munstycke. Undvik dubbelsprutning. Regn inom 24 timmar kan reducera effekten.

Användningsvillkor

Användningsområde

 För att förhindra tillväxten hos sättlök som lagras minst till februari.

Registreringsnummer: –

Verksam beståndsdel: Maleinhydrazid (kaliumsalt) 80,4 vikt-% (varav ren maleinhydrazid 60 vikt-%)

Beståndsdelsgrupp: –

Formulering: Vattenlösligt granulat (WDG)

Förpackning: 5 kg

Lagring: Torrt och svalt

Minor Use-användning: –

Tillverkare: Arysta LifeScience

SäkerhetsdatabladEtikett