Cliophar 600 SL

För bekämpning av örtogräs

– Stark effekt mot svårbekämpade djuprotade ogräs

– Speciellt mot tistel, molke, baldersbrå och kamomill

– Effektiv flytande formulering

blurr-fi-250x250

Cliophar 600 SL är ett kontaktverkande preparat som tas upp via ogräsens blad och rör sig ner till rötterna. Cliophar 600 SL är speciellt effektiv mot svårbekämpade djuprotade ogräs, så som tistel och molke, men t ex. även baldersbrå och kamomill.

För bästa resultat behandla med Cliophar 600 SL när ogräset är i aktiv tillväxt. För att fungera ordentligt, bör temperaturen vara över 12 °C. Preparatet är regnfast 6 h efter behandling.

Kontroll av vanlig åkertistel och andra fleråriga ogräs kan bli nedsatt av jordbearbetning inom en period av två veckor före eller efter behandling med Cliophar 600 SL.

Behandla inte om grödan är under stress från kyla, torka, skador från skadegörare, näringsbrist eller dylikt.

Begränsningar:

Cliophar 600 SLs  aktiva substans, clopyralid, kan skada känsliga grödor det efterföljande året. Känsliga växter är:

– potatis och andra växter i Solanum-släktet

– ärter, bönor, klöver, lupin och andra baljväxter

– morötter och andra flockblommiga växter

– sallat och andra korgblommiga växter

Användningsvillkor

Användningsområde

För bekämpning av örtogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor, rödbetor, rybs, raps, majs, lin, huvudkål, klöverfria gräsmarker och vallar samt växter med trädstammar i plantskolor och planteringar.
Registreringsnummer 3215
Verksam beståndsdel Clopyralid 600 g/l
Beståndsdelsgrupp HRAC grupp O (syntetiska auxiner)
Formulering Vattenlösligt koncentrat (SL)
Förpackning 1 l
Lagring Torrt och frostfritt.
Minor Use-användning
Tillverkare Arysta LifeScience
SäkerhetsdatabladEtikett (under produktion)