Narita

Alternaria-sienten aiheuttaman lehtipoltteen torjuntaan perunalta

  • Systeeminen vaikutustapa, erittäin hyvä teho lehtipoltteeseen
  • Erillinen lehtipoltetuote, antaa joustavuutta käytön suhteen
  • Tärkeä osa resistenssihallintaa

Narita on erillinen tuote lehtipoltteen torjuntaan perunalta. Narita käytetään yleensä tankkiseoksissa lehtiruttoaineen kanssa, mutta on myös mahdollista käyttää yksinään. Narita voi sekoittaa lehtiruttoaineiden kanssa. Erityisesti sekoitus Ranman Topin kanssa suositellaan, koska Ranman Topin sisältämä kiinnite parantaa entisestään Naritan tehoa lehtipoltetta vastaan.

Käyttökohde

Alternaria-sienten aiheuttaman lehtipoltteen torjuntaan perunalta

Käyttö

Ajoitus ja käsittelyvälit: Käsittely on tehtävä ennaltaehkäisevästi. Ensimmäinen ruiskutus tehdään ensimmäisten oireiden ilmestyessä tai paikallisen varoituksen johdosta, kuitenkin aikaisintaan kasvuasteella BBCH 40 (mukulanmuodostuksen alku).

Sallittu ruiskutusväli on 10–14 päivää.

Käyttömäärä: 0,4 l/ha. Käyttömäärä pohjautuu ruiskutusohjelmaan, jossa myös muita valmisteita käytetään lehtipoltetta vastaan.

Käyttöehdot

narita-av

Yleistä tietoa

Rekisterinumero 3422

Tehoaine
Difenokonatsoli 250 g/l

Resistenssiryhmä
FRAC ryhmä 3

Formulaatio
Emulsiokonsentraatti (EC)

Pakkauskoko 5 l

Säilytys
Varastoi lukitussa, kuivassa tilassa pakkaselta
suojattuna.

Minor Use-hyväksyntä

Valmistaja
Globachem N.V.