Narita

Alternaria-sienten aiheuttaman lehtipoltteen torjuntaan perunalta

– Systeeminen vaikutustapa, erittäin hyvä teho lehtipoltteeseen

– Erillinen lehtipoltetuote, antaa joustavuutta käytön suhteen

– Tärkeä osa resistenssihallintaa

Narita on erillinen tuote lehtipoltteen torjuntaan perunalta. Narita käytetään yleensä tankkiseoksissa lehtiruttoaineen kanssa, mutta on myös mahdollista käyttää yksinään. Narita voi sekoittaa lehtiruttoaineiden kanssa. Erityisesti sekoitus Ranman Topin kanssa suositellaan, koska Ranman Topin sisältämä kiinnite parantaa entisestään Naritan tehoa lehtipoltetta vastaan.

Käyttö:

Ajoitus ja käsittelyvälit: Käsittely on tehtävä ennaltaehkäisevästi. Ensimmäinen ruiskutus tehdään ensimmäisten oireiden ilmestyessä tai paikallisen varoituksen johdosta, kuitenkin aikaisintaan kasvuasteella BBCH 40 (mukulanmuodostuksen alku).

Sallittu ruiskutusväli on 10–14 päivää.

Käyttömäärä: 0,4 l/ha. Käyttömäärä pohjautuu ruiskutusohjelmaan, jossa myös muita valmisteita käytetään lehtipoltetta vastaan.

Käyttöehdot

Käyttökohde

Alternaria-sienten aiheuttaman lehtipoltteen torjuntaan perunalta
Rekisterinumero 3422
Tehoaine Difenokonatsoli 250 g/l
Resistenssiryhmä FRAC ryhmä 3
Formulaatio Emulsiokonsentraatti (EC)
Pakkauskoko 5 l
Säilytys Varastoi lukitussa, kuivassa tilassa pakkaselta suojattuna.
Minor Use-hyväksyntä
Valmistaja Globachem N.V.